8
Mar

Email marketing veritabanı alan yönetimi

Email marketing veritabanı alan yönetimi

Üyelerinize ait hangi bilgileri kendi veritabanınızda tutuyorsunuz ? Bu alanların tümünü tanımlayarak kendi veritabanınız ile eşdeğer bir veritabanı oluşturup tam bir senkronizasyon gerçekleştirebilirsiniz.