2
Eki

Postatr Data Yönetimi Web Servisi

Postatr Data Yönetimi Web Servisi

Bu döküman hala kullanımda olan eski XML web servisleri için yazılmıştır. 2019 yılında yeni web servisi yayınlanmıştır. Yeni Postatr APİ & JSON web servisi dökümanı için tıklayın.

Nedir ?

Postatr.com sisteminde bulunan datalarınızı uzaktan yönetmenize olanak sağlayan bir web servisidir. Bu servisi kullanarak üye ekleme, güncelleme, pasifleştirme, gruba atama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bağlantı URL ?

http://data.postatr.com/MassDataAccepter.asmx

Metodlar ve kullanımları

 • Authenticate
 • Açıklamalar
  Web servisinde bulunan metodların kullanılması için öncelikle yetki kodu almanız gerekir. Bu metodu kullanarak postatr servisine kayıt olurken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre bilgileri sayesinde diğer metodlar için kullanacağınız yetki kodunu edinebilirsiniz.Edindiğiniz yetki kodu 10 dakika süresince geçerli olacaktır.

  Parametreler
  Username : Postatr sistemine giriş için kullandığınız kullanıcı adı
  Password : Postatr sistemine giriş için kullandığınız şifre

  Dönen Cevaplar
  Bilgiler doğru ise yetki kodu döner
  <string>6AC778A1-10D5-4EE5-A95A-22CBE9431085</string>

  Bilgiler yanlış ise 0 döner
  <string>0</string>

  Hata durumunda hata kodu ve açıklaması döner
  Hata : Auth 1 {Hatanın Açıklaması}

 • DataInsert
 • Açıklamalar
  Bu metodu kullanarak yeni üye ekleme ve üye güncelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu
  Data : XML formatında hazırlamış olduğunuz datadır, Data formatını görüntülemek için en altta bulunan SeeTheSample isimli metodu inceleyebilirsiniz.

  Özellikler
  İşlem yapmak istediğiniz alanların tamamı sistemde tanımlanmış olmalıdır. Ad,soyad,email,cinsiyet gibi alanlar varsayılan olarak tanımlanmış durumdadır. Daha başka amaçlar için yeni alanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin “Meslek” isimli bir alan açıp bu alana üyelerinizin meslek bilgilerini girmek isteyebilirsiniz. Daha sonra ise Meslek = Yazılımcı olan üyelerinizi tek seferde seçebilirsiniz. Alan tanımlama ile ilgili detaylı bilgiler için burayı tıklayınız.

  Dönen Cevaplar
  İşlemi gerçekleştirmiş ise virgülle ayrılmış şekilde aşağıdaki örnek değerleri döndürür. Inserted değeri sisteme yeni eklenen kayıt sayısını, Updated değeri zaten var olan ve yeni bilgilerle güncellenmiş kayıt sayısını, Ignored değeri yoksayılmış&elenmiş kayıtların sayısını içerir, IgnoredIndexes ise yoksayılmış kayıtların bilgilerini döndürür.

  Örnek 1 : <string> Inserted : 2, Updated : 0, Ignored : 0, IgnoredIndexes : </string>

  Örnek 2 : <string> Inserted : 0, Updated : 1, Ignored : 1, IgnoredIndexes : </br>uye_mail2@postatr.coty : Domain/Host hatası. </string>

  Eğer data formatında bir hata varsa aşağıdaki gibi hata kodu ve açıklaması döner
  Hata : DI - " {Hatanın Açıklaması}

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

 • DeactivateMember
 • Açıklamalar
  Kullanıcı numarasını bildiğiniz herhangi bir üyenizi bir sebep belirterek pasif etmenize olanak sağlar. Sizden mail almak istemeyen veya bir daha mail göndermek istemediğiniz üyelerinizi pasif edebilirsiniz.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu
  UserId : Üyenizin Postatr üye numarası
  Cause : Üyeyi pasif etme sebebi

  Dönen Cevaplar
  Çalışırsa geriye “1” döndürür.(Üye numarası sistemde yoksa bile.)
  <string>1</string>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

  Hata durumunda hata kodu ve açıklaması döner
  Hata : DeactivateMember - 1 : {Hatanın Açıklaması}

 • DeactivateMember_Email
 • Açıklamalar
  Yukarıda bulunan DeactivateMember isimli metod ile aynı işlemi görür, fakat Postatr üye numarası yerine üyenizin email adresini bekler.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu
  Email : Üyenizin email adresi
  Cause : Üyeyi pasif etme sebebi

  Dönen Cevaplar
  Çalışırsa geriye “1” döndürür.(Email adresi sistemde yoksa bile.)
  <string>1</string>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

  Hata durumunda hata kodu ve açıklaması döner
  Hata : DeactivateMember - 2 : {Hatanın Açıklaması}

 • GetColumns
 • Açıklamalar
  Sistemde tanımlı alanları listeler. Daha önce tanımlı olmayan alanlara veri girişi yapılamaz. Ad,soyad,email gibi standart alanlar haricinde kendi veritabanı sisteminize uygun farklı bir alan tanımlamak ve o alana değer girmek için önce Postatr panelinde alanın tanımlanması gerekir.Alan tanımlama ile ilgili detaylar için burayı tıklayınız.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu

  Dönen Cevaplar
  Bilgiler doğru ise virgülle ayrılmış şekilde alan isimleri döner
  <string>Userid,Fname,Lname,Email</string>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

 • GetMaxIdFromBulletin
 • Açıklamalar
  Sisteme en son kayıt ettiğiniz üyenizin Postatr kullanıcı numarasını döndürür.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu

  Dönen Cevaplar
  Yetki kodu doğru ise üye numarası döner
  <string>3541</string>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

 • GetMyDataFromDB
 • Açıklamalar
  İki üye numarası parametre alarak aradaki tüm üyelerin listesini döndürür.Sistemde tanımlı bütün veritabanı alanlarına ait tüm bilgileri buradan edinebilirsiniz.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodu
  Min_IdS : Birinci üye numarası
  Max_IdS : Sonuncu üye numarası

  Dönen Cevaplar
  Yetki kodu doğru ise ve belirtilen aralıkta üye varsa bilgiler döner.
  <Bulletins>
    <Table>
        <UserId>1</UserId>
        <EuId>4d661c95-bfa5-41f0-834e-a78cce73b7c6</EuId>
        <Cinsiyet>0</Cinsiyet>
        <FName>Deneme</FName>
        <LName>Kullanıcı</LName>
        <Email>deneme@kullanici.com</Email>
    </Table>
  </Bulletins>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

  Hiç veri yoksa boş dataset döner
  <Bulletins/>

 • SeeTheSample
 • Açıklamalar
  Sisteme data eklemek&güncellemek için kullanmanız gereken XML yapısına ait örnektir. Web servisinin “DataInsert” metodu için kullanım örneğini içerir.

  Parametreler
  Token : Authenticate metodunu kullanarak almış olduğunuz yetki kodudur.

  Dönen Cevaplar
  Yetki kodu doğru ise örnek xml döner

  <idRoot>
  <DataToDb>
     <Drow>
         <FName>uye_ad1</FName>
         <LName>uye_soyad1</LName>
         <Email>uye_mail1@postatr.com</Email>
     </Drow>
     <Drow>
         <FName>uye_ad2</FName>
         <LName>uye_soyad2</LName>
         <Email>uye_mail2@postatr.com</Email>
     </Drow>
  </DataToDb>
  </idRoot>

  Yetki kodu yanlış ise hata döner
  <string> Şifre Hatalı veya süresi dolmuş.Lütfen yeni bir şifre alınız. </string>

  Bu döküman data yönetimi web servisi kullanım bilgilerini içerir. Kampanya yönetimi web servisi için burayı tıklayınız.

  

 Comments (0)

     Leave A Comment

  yorumlarda görünecektir

  paylaşılmaz, görüntülenmez

  max 1500

  Kampanya, duyuru, bilgilendirme veya yeni bloglar için mail gönderebilirsiniz (Postatr müşterilerini kapsamaz & mail adresiniz sadece postatr.com firmasına özel mailler için kullanılır.)